Dyslexieonderzoek in Tilburg

Wat is dyslexie?

Lezen, spellen en soms schrijven gaat bij dyslexie, rekening houdend met leeftijd en het onderwijsniveau moeizaam. Dit terwijl het kind wel een gemiddelde intelligentie heeft.

 

Er mag alleen gesproken worden van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

De letterlijke betekenis van dyslexie is “niet kunnen lezen”. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

De definitie van dyslexie is: ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Wat zijn de oorzaken van dyslexie?

Het is niet duidelijk wat de exacte oorzaak van dyslexie is maar het speelt zich af in de hersenen. Wat we nu weten is dat het hersengebied waar klanken een tekens gekoppeld worden te zwak is aangelegd of juist moeilijk bereikbaar is. Daardoor is het moeilijk om klankcodes in het geheugen op te slaan of ze worden incorrect of onvolledig verwerkt in de hersenen. Het is daarom moeilijk om deze uit het geheugen op te halen en te koppelen met het woordbeeld.

 

Kinderen en volwassenen met dyslexie hebben problemen met de fonologische verwerking waardoor het moeilijk is om verschillen tussen klanken te horen. Een tweede probleem is het automatiseren van vaardigheden. Voorbeelden van vaardigheden die een hoge mate van automatisering vereisen:

 

  • klank-teken koppeling (letters herkennen en letters schrijven)
  • directe woordherkenning (technisch lezen)
  • het onthouden van woordbeelden (spelling)
  • het leren van splitsingen en tafels (rekenen)
  • complexe motorische vaardigheden, zoals zwemmen, fietsen en autorijden

 

Het is ook bekend dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Als een kind één ouder heeft met dyslexie heeft hij/ zij 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Deze kans vergroot natuurlijk als een kind twee ouders heeft met dyslexie.

Vaststellen van dyslexie?

Wanneer er zorgen zijn over je lees- en of spellingontwikkeling kan je bij EENVOUD terecht voor een onderzoek naar dyslexie. Door onderzoek kunnen we de oorzaak van de achterstand achterhalen en het juiste advies voor begeleiding geven. Het onderzoek vindt plaats op het kantoor van EENVOUD.

 

De diagnose wordt na onderzoek wel of niet vastgesteld op basis van het Protocol Dyslexie Diagnose  behandeling. Het onderzoek bestaat uit 2 dagdelen (verzamelen van gegevens, intakegesprek, diagnostisch onderzoek, rapportage en adviesgesprek).

Behandeling van Dyslexie

Als dyslexie is vastgesteld kan worden overgegaan tot behandeling. Deze behandeling vindt één keer per week plaats (40minuten met het kind en tien minuten overleg met ouders). Ouders krijgen terugkoppeling van de behandeling en tips en adviezen om thuis aan de slag te gaan. Bij de behandeling hoort ook het maken van huiswerk.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Dyslexiezorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben sindsdien de taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Tot de dyslexiezorg behoren de diagnose en behandeling. Deze zorg valt onder verantwoordelijkheid van een behandelaar met kennis van dyslexie een (kinder- en jeugd)psycholoog of een orthopedagoog-generalist met kennis van dyslexie

 

EENVOUD is een samenwerking aangegaan met Orthowest waardoor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie kan worden vergoed door uw gemeente, mits het dossier aan de voorwaarden voldoet:

  • Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
  • Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een betrouwbare methode (remediatie).
  • De ernst van de lees- en spellingproblemen: Op school moeten de leesprestaties van het kind E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten. Ook mogen de leesprestaties D (V) scores zijn (bij de laagste 20%), maar dan moeten de spellingprestaties E (V-) scores zijn (bij de zwakste 10%) op drie opeenvolgende meetmomenten.
  • School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om enkelvoudige ernstige dyslexie.

Aanmelden voor Dyslexieonderzoek in Tilburg?

Bent u op zoek naar mogelijkheden voor dyslexieonderzoek en/ of behandeling in Tilburg of Regio Hart van Brabant, dan bent u bij EENVOUD aan het juiste adres. De praktijk is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie.

Als u in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg met betrekking tot dyslexie is er een toewijzing van uw gemeente nodig. Deze kunt u vaak in samenwerking met school aanvragen.

 

U kunt zich voor onderzoek of behandeling rechtstreeks bij mij aanmelden door een email te sturen naar linda@praktijkeenvoud.nl of hier het contactformulier in te vullen. Binnen 48 uur (met uitzondering van het weekend of vakantie) wordt er contact opgenomen zodat we snel een intakegesprek kunnen plannen. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten dus we kunnen snel aan de slag.

dyslexieonderzoek-in-tilburg

Aanmelden intakegesprek

Laat je e-mailadres en/of telefoonnummer achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.