Maatwerk

Afhankelijk van de vraagstelling wordt het onderzoek (inhoudelijk) vorm gegeven met als doel het (zo nauwkeurig mogelijk) vast stellen van de aard en oorzaak van de problematiek. Op die manier kunnen ook de best passende adviezen gegeven worden. Het onderzoek kan op meerdere dagen plaatsvinden en sommige vragenlijsten zullen digitaal afgenomen worden. De resultaten zullen in een persoonlijk gesprek worden toegelicht waarna ook een uitgebreide rapportage zal volgen. Deze resultaten kunnen eventueel ook met andere hulpverleners of bijvoorbeeld school besproken worden. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

 

Bij praktijk EENVOUD wordt bij kinderen onderzoek gedaan naar diverse klachtengebieden, zoals bijvoorbeeld:

  • sociaal emotionele problemen
  • prikkelverwerkingsproblemen (zoals onder meer ADHD)
  • Ontwikkelings- en gedragsproblemen (zoals ASS)
  • persoonlijkheidsontwikkeling

De kosten voor psychodiagnostisch onderzoek zijn doorgaans onderdeel van het complete behandeltraject dat wordt vergoed door de gemeente. Indien de gemeente geen toestemming voor vergoeding geeft komen de kosten voor het onderzoek ten koste van de ouders / verzorgers van de kinderen en jongeren. De indicatie wordt altijd eerst aangevraagd voordat gestart wordt met de diagnostiek.

 

EENVOUD heeft een contract met Regio Hart van Brabant (jeugd).

Tarieven

De kosten voor maatwerkonderzoek worden vastgesteld naar aanleiding van het intakegesprek en de afspraken die gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Aanmelden intakegesprek

Laat je e-mailadres en/of telefoonnummer achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.