Dyslexieonderzoek

Kinderen kunnen ondanks goed leesonderwijs en voldoende cognitieve capaciteiten een (grote) achterstand blijven houden op technisch lezen en/ of spelling. Als ook na gerichte begeleiding (minimaal 6 maanden) de problemen hardnekkig blijken kan er sprake zijn van dyslexie.

 

Door middel van onderzoek kunnen de ernst, de mate van achterstand en de verklarende factoren in kaart gebracht worden. Ook zal er gekeken worden naar eventueel andere verklaringen voor de lees- en spellingsproblemen.

 

De voorkeur gaat uit naar een dyslexieonderzoek inclusief een intelligentietest zodat er een compleet beeld gevormd wordt. Indien er al intelligentiegegevens bekend zijn (onderzoek maximaal 2 jaar oud) kunnen deze meegenomen worden in het onderzoek.

 

Dyslexieonderzoek binnen Praktijk EENVOUD is mogelijk voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met het Voortgezet Onderwijs. Als kinderen voldoen aan de criteria van dyslexie wordt er een dyslexieverklaring afgegeven.

 

Binnen de groep van kinderen met dyslexie is een klein percentage kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie, dat in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg (kinderen tot en met groep 8 basisschool).

Praktijk EENVOUD voldoet aan de eisen die gesteld zijn vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek naar en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit onderzoek wordt, wanneer wordt voldaan aan de eisen die in het voortraject zijn gesteld, vergoed vanuit de Jeugdwet door de gemeente.

Ook voor behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie kunt u terecht bij EENVOUD. Meer informatie vindt u hier. Voor vragen kunt u alvast terecht op linda@praktijkeenvoud.nl of 0613627229.

Tarieven

Voor de tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk.

Aanmelden intakegesprek

Laat je e-mailadres en/of telefoonnummer achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.