Consultatie

EENVOUD vindt het belangrijk om korte lijntjes te hebben en kennis uit te wisselen met als doel u te adviseren over de behandeling of doorverwijzing. Voor consultatie kan telefonisch of via mail contact opgenomen worden. Als er meerdere vragen zijn kunnen we ook een afspraak bij u op locatie plannen.

Consultatie voor Huisartsen/ POH-GGZ jeugd

Naast incidentele consultatie is er de mogelijkheid om vaste consultatiemomenten in het jaar te plannen of om structureel aan te sluiten bij Multi Disciplinair Overleg. We kunnen tijdens een overleg casuïstiek bespreken betreffende patiënten die begeleid worden door uw POH-GGZ jeugd.

Consultatie voor Scholen

Ook voor scholen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van consultatie. EENVOUD kan zowel op het Primair Onderwijs als in het Voortgezet Onderwijs aansluiten bij een Zorgoverleg (incidenteel of structureel) maar tussentijds contact over leerlingen is ook mogelijk.

Praktijk EENVOUD

EENVOUD werkt voornamelijk met kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar met problematiek passend binnen de basis ggz en is als sociale partner aangesloten bij PRO-RCH.

Vrijblijvend kennis maken?

Vindt u het fijn om eerst kennis te maken? Dan kom ik graag u een keer langs om mezelf persoonlijk voor te stellen.