Behandeling van dyslexie

Wanneer ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld, komt uw kind in aanmerking voor gespecialiseerde behandeling binnen de vergoede zorg.  Deze behandeling, mits is voldaan aan het voortraject, wordt aangeboden door EENVOUD.

 

Omdat EENVOUD voldoet aan de eisen, die hiervoor gesteld zijn vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, kan deze behandeling vergoed worden door de gemeentes binnen Regio Hart van Brabant.

 

De behandelingen worden uitgevoerd door de kinder- en jeugpsycholoog die tevens dyslexiespecialist is. Deze behandeling is gericht op het bevorderen van het lees- en spellingsproces bij uw kind. Ook psycho-educatie heeft een belangrijke rol in dit traject. Het behandeltraject duurt (ruim) een jaar en er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen de behandelaar, het kind, de ouders en school.

De behandelingen zijn wekelijks en vinden op de praktijk plaats.

Regelmatig worden de vorderingen geëvalueerd en het behandelplan (daar waar nodig) aangepast.

Meer weten?

Benieuwd hoe dyslexie wordt vastgesteld en hoe een dyslexieonderzoek in zijn werk gaat?